Sådan repareres Philips TV-fjernbetjening virker ikke

879

Philips har længe været en af de førende inden for produktion af tv-apparater af høj kvalitet. Deres Smart TV kan fungere konstant i lang tid, men hvad med fjernbetjeningerne. Fjernbetjeninger til tv’er kan trods alt gå i stykker oftere, fordi du bruger dem hele tiden og laver mekaniske handlinger. Du trykker konstant på knapper, nogle gange kan fjernbetjeningen ved et uheld falde ned, eller noget værre kan ske. I dette tilfælde kan nogle af mekanismerne blive beskadiget. Hvis din fjernbetjening er i stykker, skal du højst sandsynligt skifte kanal ved at gå hen til tv’et. Hvis du har et Smart TV, er der større sandsynlighed for, at du kan tilslutte din smartphone til tv’et og bruge den som fjernbetjening.

Hvis din fjernbetjening ikke virker, kan det være en meget frustrerende oplevelse. Så her er, hvordan du løser din Philips TV-fjernbetjening, der ikke virker.

Hvorfor virker Philips TV-fjernbetjeningen ikke

Den mest almindelige årsag til, at en fjernbetjening til et Phillips-tv ikke virker, er et lavt batteri. Dette kan starte med en træg ydeevne, og snart vil ingen knap fungere. Sørg for, at batterierne er friske og installeret korrekt, så fjernbetjeningen fungerer uden problemer.

Der kan være andre årsager til, at fjernbetjeningen til Philip TV ikke virker, og nogle af dem kræver, at du åbner fjernbetjeningen og udfører visse handlinger. Sørg for, at fjernbetjeningen er uden for garantien, før du gør det.

Hvad skal du gøre, hvis Philips TV-fjernbetjeningen ikke virker

Hvis fjernbetjeningen til dit Phillips-tv ikke fungerer, er der sandsynligvis kun nogle få funktioner, der ikke fungerer korrekt. Det er en god idé at prøve at bruge fjernbetjeningen og se, om de andre funktioner fungerer, som de normalt skal. Hvis du kan se, at nogle funktioner virker, og andre ikke gør, kan problemet være fjernbetjeningens batterier. Når de løber tør, kan nogle funktioner fungere langsommere end andre. Ved at udskifte batterierne hjælper du fjernbetjeningen til at fungere fuldt ud. Gå tættere på tv’et, og se, om fjernbetjeningen kan fungere, som den skal. Den sender måske ikke det korrekte signal, hvis batterierne er døde, eller hvis noget hindrer signalet mellem fjernbetjeningen og tv’et.

Nogle gange skal du omkonfigurere fjernbetjeningen, og denne proces vil tage noget tid. Sådan gør du det:

  • Først og fremmest skal du fjerne batterierne fra fjernbetjeningen.
  • Tryk på alle knapperne på fjernbetjeningen, og hold dem nede i 3 sekunder. Du skal gøre det en efter en, herunder VCR, DVD og alle andre knapper, du kan se på fjernbetjeningen.
  • Sørg derefter for, at du har aktiveret alle kontakterne på fjernbetjeningen, og giv dem nogle få sekunder til at reagere på hver enkelt af dem.

Sådan repareres Philips TV-fjernbetjening ikke parring

Hvis fjernbetjeningen til dit Philips TV skal fungere korrekt, skal den være parret med TV’et. Hvis parringsprocessen ikke kører, kan du se her, hvordan du løser det.

En af de første ting, du skal kontrollere, hvis din Phillips TV-fjernbetjening ikke kan parres, er batterierne i fjernbetjeningen. Sørg for, at du udskifter batterierne og sætter dem i den rigtige retning. Derefter kan du kontrollere nogle få tilfældige funktioner for at se, om de virker, før du går i parringstilstand.

Sådan parrer du Philips TV-fjernbetjeningen med Philips TV

Hvis du vil parre Philips-fjernbetjeningen med dit Philips-tv, skal du følge disse trin:

  • Sæt fjernbetjeningen i slettilstand, som gør alting tilbage til sin oprindelige tilstand, så parring kan ske automatisk.
  • Tryk derefter på knappen “Menu” og “OK” på fjernbetjeningen og hold den nede i 5 sekunder.
  • Sluk og tænd derefter for tv’et igen, og du vil blive bedt om at parre fjernbetjeningen igen.

Husk, at Philip TV’er kan lagre oplysninger fra mere end én fjernbetjening. I nogle tilfælde kan de parres med op til fem fjernbetjeninger. Dette er meget praktisk, men kan også føre til konflikter. Hvis tv’et er tilsluttet en anden fjernbetjening, eller hvis du har parret din nuværende fjernbetjening med et andet tv i huset, kan dette give anledning til en konflikt. Som en måde at overvinde dette problem på, skal du bringe fjernbetjeningen meget tæt på Phillips-logoet på tv’et. Den skal være et par centimeter væk, hvorefter du trykker på den røde og blå knap samtidig.

Da fjernbetjeningen er så tæt på radiosignalet, vil den parre sig med dette tv og vil ikke modtage et signal fra en ekstern kilde, hvilket vil medføre parringsproblemer. Når parringen er lykkedes, vises der en meddelelse på tv-skærmen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here